MALLAR VE HİZMETLER

İstekleri karşılamaya yarayan nesnelere mallar ve hizmetler denir. Mal ile hizmet arasındaki fark, malın stoklanması fakat hizmetin stoklanamamasıdır. Bir başka fark ise malı başkasına devredebiliriz fakat hizmet başkasına devredilemez, hizmet verildiği anda biter. İktisatçılar malları mal ve hizmet kavramını eş anlamlı kullanırlar. Malları serbest mal ve iktisadi mal diye iki gruba ayırırlar. Serbest mallar, hava gibi insan isteklerine kıyasla fazla olan mallardır. İktisadi mallar ise, insan isteklerine kıyasla az olan mallardır.Serbest malların tersine, iktisadi malları elde etmek için bir bedel ödemek gerekir: Serbest malların tersine iktisadi malların bir fiyatı vardır. Bazı mallar bir isteğin karşılanmasında çay-şeker, otomobil-benzin örneklerinde olduğu gibi bir arada kullanılırlar. Bu tür mallara tamamlayıcı mallar denir. Bazı mallar ise bir isteğin karşılanmasında çay-kahve, tavuk-hindi örneklerinde olduğu gibi birbiri yerine geçebilirler veya kısaca ikame edebilirler. Bu tür mallara ikame mallar denir. Bu tür mal alımınında para ve kişisel tercihte önemlidir. Kimisi hindi sevmez tavuk alır kimisine göre ise kahve pahalı geldiğinden dolayı çay alır. İnsanların isteklerini karşılamaya yarayan nesnelerden bazıları, istekleri dolaysız biçimde karşılarlar. Bu tip mallara tüketim malları denir. İsteklerin karşılanmasında sadece bir kere kullanılır. Bu tip tüketim mallarına dayanıksız tüketim malları denir. Örneğin; çilek,muz. Bazı mallar ise istekleri karşılarken yok olmazlar ve dolayısıyla da isteklerin karşılanmasında bir kereden fazla kullanılırlar. Bu tip tüketim mallarına da dayanıklı tüketim malları denir. Örneğin; buzdolabı,televizyon,çamaşır makinesi. İnsanların isteklerini karşılamaya yarayan nesnelerden bazıları, istekleri dolaylı biçimde karşılarlar. Dokuma tezgahı, kömür, elektrik gibi bu tip mallara üretim malları denir. Bazı üretim malları üretim sürecinde fiziksel olarak bir başka mala dönüşmezler veya kısacası yok olmazlar. Bu tip üretim mallarına, yatırım malları-sermaye malları denir. Bazı üretim malları üretim sürecinde fiziksel olarak bir başka mala dönüşürler. Bu tip üretim mallarına, ara mallar denir. Örnek verecek olursak elektrik fırında kullanılıyor ve bu elektrik sayesinde ekmek yapıyorsak burada ki elektrik ara mal oluyor. Kısacası üretim malları kavramı, aslında yatırım malları ile ara malların toplamıdır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !